VERTALEN

Beëdigde en vrije kwaliteitsvertalingen in alle talen: daar staat Linguix voor. Naast de gekende beëdigde vertalingen, staat Linguix ook in voor alle legalisatieprocedures van uw vertaalwerk (leest u hierover maar meer onder Juridisch advies).

Onze native vertalers vertalen enkel naar hun moedertaal. Elk van hen beschikt bovendien over een specialiteit: rechtswetenschappen, geneeskunde, techniek en andere specialisaties. Dankzij meer dan vijftien jaar professionele ervaring garandeert Linguix u een hoogstaand eindproduct op de hieronder beschreven domeinen. U kan rekenen op onze vertrouwelijkheid en de geheimhouding van uw documenten, indien u dat wenst zijn wij ook bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Opdat u een duidelijk idee hebt waarover het gaat, geven wij u alvast een aantal niet-limitatieve voorbeelden.

Juridische teksten

Huwelijksakten, geboorteakten, echtscheidingsakten, statuten, vonnissen, beschikkingen, oprichtingsakten, deurwaardersexploten, dagvaardingen, volmachten, allerhande aktes van burgerlijke stand en bevolking, octrooien, proces-verbalen, conclusies, betekeningen en alle overige juridische en notariële documenten.

Technische teksten

Diamantsector, scheepsbouw, bouwnijverheid, ferro en non-ferro, milieutechniek, chemie, installatietechniek, luchtvaart, landbouw, telecommunicatie, informatica, programmahandleidingen, olie- en gasindustrie, expertiseverslagen etc.

Commerciële teksten

Copywriting, handelscorrespondentie, bedrijfsbrochures en –folders, advertenties, direct mailing en flyers etc.

Medische teksten

Handleidingen van medische apparatuur, bijsluiters, wetenschappelijke uiteenzettingen, medische congresteksten of colloquia, medische instructies voor patiënten, medische rapporten, expertiseverslagen etc.