TOLKEN

Tolkopdrachten blijven, hoewel daar niet iedereen mee begaan is, een aparte uitdaging binnen de vertalerswereld. Deze vereisen afzonderlijke skills van de tolk. Daarom spreekt Linguix enkel tolken aan voor tolkopdrachten, en vertalers, uiteraard, voor vertaalopdrachten.

Linguix verzorgt uw communicatie tijdens bedrijfsbezoeken, onderhandelingen, officiële en commerciële delegaties in binnen- en buitenland, met de garantie van beëdigd tolkwerk in België.U kan rekenen op onze vertrouwelijkheid en de geheimhouding van uw documenten en gesprekken, indien u dat wenst zijn wij ook bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Volgende bijzondere vormen van tolken heeft Linguix in huis:

Simultaantolken

Simultaan tolken (luisteren en tolken tegelijkertijd) voor één tot twee toehoorders kan gebeuren doordat de tolk de vertaling in het oor van de naast of vóór hem gezeten luisteraars fluistert ― de zogenaamde fluistertolk, maar bij een uitgebreider gehoor is een vertaalinstallatie vereist. De tolken zitten per taal in een eigen cabine, horen de spreker door een hoofdtelefoon en spreken de vertaling in in de microfoon. De toehoorders in de zaal kunnen via een schakelaar de door hun gewenste vertaling kiezen. Veelvoorkomend is deze vorm van tolken in symposia, congressen, wetenschappelijke fora etc. hoofdzakelijk voor een erg ruim publiek.

Consecutief tolken

Bij consecutieve tolkopdrachten zet de tolk de ene taal om in de andere, zin per zin, in passages of samenvattend (resumerend tolken), afhankelijk van de setting en de vraag van de klant. Deze vorm leent zich eerder voor een kleiner publiek of een gesprek in driehoeksrelatie. Onze klanten doen beroep op Linguix voor volgende opdrachten: doktersbezoek, opstelling en ondertekening van officiële stukken bij een notaris, een consultatie bij de advocaat etc.

Gerechtstolken

Tolken, hetzij simultaan, hetzij consecutief, die bovendien beschikken over een beëdiging bij een gerechtelijke instantie, opereren hoofdzakelijk in een juridische context, vooral in rechtbanken, hoven, politiediensten etc. Erg nauwlettend dienen zij onder meer te zijn voor getrouwheid, onpartijdigheid en deontologie.

Taptolken

De laatste jaren maakt deze vorm van tolken een grote opmars: gesproken taal omzetten in een geschreven medium. Veelal gaat het om telefoonobservaties en tapmaatregelen, maar ook filmfragmenten, audiopassages in de brede zin van het woord voor diverse doeleinden vallen hieronder. Binnen de orders van Linguix krijgt deze vorm van tolken bijzondere aandacht.