TOLKEN


Onze beëdigde tolken vergemakkelijken op professionele wijze de communicatie tussen u en uw officiële gesprekspartner. Bij Linguix vindt u niet alleen ervaren tolken voor het Tamazight, ook kunnen wij tolken voor alle dialecten binnen de Arabische taal voorzien. Tolken blijft een aparte uitdaging binnen de vertalerswereld en vereist afzonderlijke vaardigheden van de tolk. Onze tolken zijn daarom niet alleen native speakers, maar hebben ook de nodige ervaring. Ze verplaatsen al meer dan tien jaar de taalgrenzen binnen de juridische, sociale en medische sector, waardoor wij u gegarandeerd kwaliteit kunnen leveren.  

Linguix verzorgt een vlotte meertalige communicatie tijdens uw belangrijke afspraken, zoals bedrijfsbezoeken, onderhandelingen, officiële en commerciële delegaties in binnen- en buitenland, met de garantie van beëdigd tolkwerk in België. U kan rekenen op onze vertrouwelijkheid en geheimhouding van uw documenten en gesprekken. Indien u dat wenst zijn wij ook bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

Tolken is veel meer dan alleen de ene taal in de andere taal omzetten. Bij tolken komen cultuurverschillen, gevoelige situaties en een gesprek leiden samen in één situatie. Om in alle situaties de communicatie vlot te laten verlopen, zijn er verschillende tolkmethodes die Linguix u aanbiedt. Simultaantolken

Bij simultaan tolken luistert en tolkt de tolk op hetzelfde moment. Voor één tot twee toehoorders kan de tolk de vertaling in het oor van de naast of vóór hem gezeten luisteraars fluisteren – de zogenaamde fluistertolk –, maar bij een uitgebreider gehoor is een vertaalinstallatie vereist. De tolken zitten dan per taal in een eigen cabinewaar ze de spreker door een hoofdtelefoon horen en ze de vertaling in de microfoon inspreken. De toehoorders in de zaal kunnen via een schakelaar de door hun gewenste vertaling kiezen. Deze vorm van tolken komt veel voor tijdens internationale conferenties, wetenschappelijke fora en internationale rechtszaken 

Consecutief tolken

Bij consecutieve tolkopdrachten zet de tolk de ene taal om in de andere, zin per zin, in passages of samenvattend. Het zogenaamde resumerend tolkendat afhankelijk is van de setting en de vraag van de klant. Het verschil met simultaan tolken is dat de tolk niet tegelijkertijd luistert en tolkt, maar eerst luistert en vervolgens tolkt wat er gezegd is. Deze vorm van tolken leent zich eerder voor een kleiner publiek of een gesprek in driehoeksrelatieConsecutief tolken wordt bijvoorbeeld vaak toegepast bij een doktersbezoek, de opstelling en ondertekening van officiële stukken bij een notaris of een consultatie bij de advocaat. 

Gerechtstolken

Gerechtstolken is het tolken binnen de juridische sector. Het kan dat de tolk op de rechtbank, in de gevangenis of op het politiebureau moet tolken. Hiervoor worden alleen beëdigde tolken, die over een beëdiging van een gerechtelijke instantie beschikken, ingezet. Afhankelijk van de situatie wordt er consecutief (verhoor) of simultaan (rechtszaak) getolkt. In deze context is getrouwheid, onpartijdigheid en deontologie van groot belang, vanwege de soms grote juridische gevolgen die er kunnen zijn. Bij Linguix zijn al onze tolken beëdigd en daarmee bevoegd om ook in deze sector voor u te tolken. Door hun jarenlange ervaring zijn ze bovendien bekend en vertrouwd met de deontologische code en de werkwijze die gehanteerd wordt binnen het Belgische gerechtssysteem. 

Taptolken

 De laatste jaren maakt deze vorm van tolken een grote opmars: gesproken taal omzetten in een geschreven medium. Vaak gaat het bij taptolken om telefoonobservaties en tapmaatregelen, maar ook filmfragmenten en audiopassages voor diverse doeleinden vallen hieronder. Bij Linguix bieden wij de ervaren taptolken voor het Tamazight, Frans en Arabisch aan, die voor u discreet en getrouw de gesproken communicatie naar geschreven taal omzetten. Dat kan woord-voor-woord in de vorm van een transcriptie of samenvattend in de vorm van een synopsis