LEGALISATIEPROCEDURES 


Voor officiële instanties, zoals de gemeente of de rechtbank, is een gewone vertaling vaak niet genoeg. De vertaling moet beëdigd, gelegaliseerd of zelfs voorzien worden van een apostille. Wat die termen allemaal betekenen, hebben wij hier voor u op een rijtje gezet. 


Beëdiging

Bij Linguix leveren we zowel vrije als beëdigde vertalingen aan onze klanten. Wat is een beëdigde vertaling? Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling die is gewaarmerkt door een beëdigde vertalerOfficiële documenten mogen niet zomaar door iedere vertaler vertaald worden. Documenten die u wilt gebruiken bij de gemeente of tijdens een juridische procedure moeten meestal door een beëdigde vertaler vertaald worden. Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg. Met de eedaflegging belooft de vertaler alle documenten naar eer en geweten te vertalen en inhoudelijk niet van het bron document af te wijken (ne varietur). Na de eed wordt de vertaler ingeschreven in het Nationaal Register van beëdigde tolken en vertalers en is hij of zij bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen. De vertalingen met een handtekening en verklaring van een beëdigde vertaler worden beëdigde vertalingen genoemd.  


Legalisatie

Naast de beëdigde vertalingen, staat Linguix ook in voor alle legalisatieprocedures van uw vertaalde documenten. Een legalisatie houdt in dat de bevoegde instanties van een bepaald land bevestigen dat uw document of vertaling echt én rechtsgeldig is. Bij officiële procedures in België, zoals de voltrekking van het huwelijk of een rechtszaak, vraagt de instantie meestal om een gelegaliseerde vertaling van uw documenten. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling met een stempel van de rechtbank van eerste aanleg. Die stempel legaliseert de gehele vertaling. Met de legalisatie van de rechtbank van eerste aanleg is uw vertaling een rechtsgeldig document in heel België. 

 Als u uw documenten in het buitenland wilt gebruiken, moeten ze ‘verder’ gelegaliseerd worden. Uw documenten krijgen dan eerst een stempel van de rechtbank van eerste aanleg, waardoor uw document een rechtsgeldig document in België is. Daarna gaat uw document door naar het Ministerie van Justitie, waar de handtekening van de beëdigde vertaler gecontroleerd en bevestigd wordt. Daarna gaat uw vertaling, samen met de originele stukken, naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar er twee mogelijke procedures zijn. Uw vertaling krijg ofwel een verdere legalisatie in de vorm van apostille ofwel een andere legalisatie waarna uw document nog door het consulaat of de ambassade van het land van bestemming gelegaliseerd moet worden.  


Apostille

Als uw document met een apostille gelegaliseerd wordt, betekent dat dat het land van bestemming in het Apostilleverdrag van 1961 zit. Een apostille is een certificaat dat aan een document wordt toegevoegd om de vormelijke juistheid ervan te bevestigen. De apostille vervangt de vroegere legalisatie. Na het verkrijgen van de apostille is de legalisatieprocedure klaar. Uw document is nu klaar voor gebruik in het land waar u naartoe gaat.  Zit het land van bestemming niet in het Apostilleverdrag? Dan dient u, na de legalisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met de volledig gelegaliseerde vertaling en de originele stukken naar de ambassade of het consulaat te gaan. Daar wordt voor gebruik in het land van bestemming gelegaliseerd. Die procedure verschilt van consulaire post tot consulaire post.