JURIDISCH ADVIES

Vertalen en tolken gebeurt altijd in een juridisch kader. U weet bijvoorbeeld niet welke documenten u nodig heeft voor een huwelijk en of deze gelegaliseerd moeten worden alsook waar. Allemaal vragen waarmee u bij Linguix terechtkunt. Zo ook voor statuten, oprichtingen, dagvaardingen etc.

Buiten de beëdigingen, legalisaties en apostilles, verschaft Linguix u graag uitleg over allerhande wettelijk verplichte procedures en documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks iets te maken hebben met de geleverde vertalingen. Kortom, u bent welkom met al uw vragen eens de vertaling rond is.

Beëdiging

Beëdigde vertalers/tolken hebben een eed afgelegd voor een rechtbank of andere gerechtelijke instanties. Hun namen en gegevens komen op interne lijsten terecht en zo kunnen zowel burgers, politiemensen als advocaten bijvoorbeeld beroep doen op hen. Maar ook bepaalde consulaten wettigen de handtekening van beëdigde vertalers. Linguix maakt, eens uw vertaling rond is, u wegwijs bij welke instanties en diensten u moet zijn voor de beëdigings- of legalisatieprocedures.

Legalisatie

Hebt u vertalingen nodig voor het buitenland, dan zullen de vragende instanties vaak u verzoeken om de stukken te legaliseren. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de (buitenlandse) ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is. In die zin zegt legalisatie iets over de vorm van het document, maar bevestigt het niet de inhoudelijke juistheid ervan. Linguix is vertrouwd met de talrijke legalisatieprocedures, en adviseert u, op uw vraag, bij welke diensten u zich dient aan te bieden.

Apostille

Een apostille is een certificaat dat aan een document wordt toegevoegd om de vormelijke juistheid ervan te bevestigen. Dit certificaat vervangt dan de legalisatie. Een apostille is mogelijk ten aanzien van de landen die partij zijn bij het Haagse Apostilleverdrag van 1961. Ook dit hoeft u niet uit te pluizen. Linguix verschaft u de nodige informatie hieromtrent bij de aflevering van uw vertaling bestemd voor het buitenland.